Boendet

BETELSKEPPET
Betelskeppet är ett boende för hemlösa som ligger i Göteborg vid Gullbergskajen.

Målgrupp:
Män som för tillfället saknar egen bostad. Boendet är drogfritt.

Antal platser:
Det finns 45 enkelrum där två rum är anpassande för boende som har svårt att gå i trappor.

Information kring boendet:
Rummen innehåller säng, garderob, skrivbord och tv.
Gemensamma toaletter, tre tvättstugor samt bastu finns.
I boendet finns också ett gemenskapsrum där pingisbord, biljard och storbildsskärm finns att nyttja.
Betelskeppet har också ett gym där roddmaskin, löpband och bänkpress finns att tillgå.
I boendet ingår helpension där frukost, lunch samt middag ingår. Om man arbetar eller går på praktik finns möjlighet att ta med sig matlåda.
Personal finns att tillgå dygnet runt.
Vid inskrivning behövs inte studiebesök göras.
Betelskeppet har också samarbete med Linneakyrkan där flera av våra boende är med på ett musikprojekt varje tisdag, möten, fika, grillning och gemenskap.

Arbetssätt:
Vi erbjuder stöd, motivationssamtal samt själavård.
På boendet finns kurator att tillgå.
Flertalet av personalen är utbildade i MI och lågaffektivt bemötande.
Vi samarbetar med socialtjänsten och vår önskan är att placerande socialsekreterare tar aktiv del i boendeplaneringen.
Det finns också möjlighet att ha kontinuerliga avstämningsmöten med ansvarig handläggare.
En del av vår personal har också personlig erfarenhet av missbruk samt utanförskap.

Drogfrihet:
Boendet bygger på drogfrihet och nykterhet. Nykterheten kan kontrolleras genom utandningsprov och alkometer. Vi har också möjlighet att genomföra drogtester med urinprov eller salivtester. Vi har kontakt till nyktrings- och avgiftningskliniker.

Delaktighet:
Vi håller skeppsråd varje tisdag där personal och boende samlas för att diskutera frågor gällande boendet på båten.
Här finns möjlighet för de boende att göra sin röst hörd.

 

”Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig.” Matteus 25: 35-36”I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni ska vara där jag är.” Johannes 14: 2-3