Arbeta hos oss

Tillsammans

Det finns en bön som inte har blivit besvarad ännu. Och det är Jesus bön för oss, om att vi ska vara eniga som han och Fadern är ”ett”.

”Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss, för att världen ska tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att de skall vara ett, liksom vi är ett: jag i dem och du i mig, för att de skall vara fullkomligt förenade till ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig.”Joh. 17: 20-23.

Vi på Betelskeppet vill vara med och medverka till att det här ska bli en verklighet. Vi vill verka för att församlingar, organisationer och enskilda människor ska tillsammans kämpa för att vårt samhälle ska bli en bättre plats att leva i.Vill du vara med? Vill du göra en frivillig insats? Vill du vara en medmänniska, ”en fadder” för någon av våra hemlösa olycksbröder eller -systrar. Kanske du vill hjälpa oss vid våra möten och soppserveringar, eller kanske du känner någon som kan hjälpa oss med det praktiska arbetet ombord. Är du intresserad av teknik, media eller Gud kanske har lagt andra gåvor i dig, som kan bli till välsignelse för andra människor och för hela vårt samhälle. Tveka i så fall inte att ta kontakt med mig eller anmäl dig här.