Våra tjänster

Målgrupp: 
Män och kvinnor som för tillfället saknar egen bostad.                   

Antal platser:
Det finns 36 enkelrum för män och kvinnor. I boendet finns matsal, tvättstugor, duschar, tv-rum samt bastu. I boendet ingår helpension. Personal dygnet runt.

Arbetssätt:
Vi erbjuder kontaktmannaskap, motivationssamtal och själavård . För dem som vill ”arbetsträna” finns det möjlighet att hjälpa till med praktiskt arbete ombord. Vi samarbetar med socialtjänsten, samt ett flertal kristna organisationer och behandlingshem i Göteborg och andra delar av landet.

Vår önskan är att placerande socialsekreteraren tar aktivt del i boendeplanering. Avstämningsmöte med handläggare hålls regelbundet.

  Drogfrihet:
Boendet bygger på drogfrihet och nykterhet. Vi har kontakt med tillnyktrings- och avgiftningskliniker.

Delaktighet:   
Vi håller skeppsråd varje tisdag. Boende och personal samlas för att diskutera frågor gällande boendet på båten.

   Utåtriktad verksamhet:
Förutom jourboende har vi också utåtriktad verksamhet. Möten, se Kalender!
Soppservering på söndagar under vinterhalvåret.

”Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig.” Matteus 25: 35-36”I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni ska vara där jag är.” Johannes 14: 2-3